پژوهشگران هشدار دادند که داروهاي سرفه و سرماخوردگي مي توانند تاثير مضر و خطرناکي روي کودکان بر جاي بگذارند.
با توجه به نتايج پژوهش اخير، متخصصان توصيه مي کنند که پزشکان بايد درباره استفاده از اين داروها که خطرات بالقوه دارند با والدين مشورت کنند.

دراين تحقيق که از سوي پژوهشگران شبکه داروهاي اورژانس به سرپرستي دکتر کاترين اودونل در بيمارستان اطفال بوستون انجام گرفته، استفاده از داروهاي قابل تجويز بدون نسخه پزشک موسوم به داروهاي اوتي سي در کودکان زير دو سال را مورد بررسي و مطالعه قرار دارند.

اين پژوهشگران دريافتند که از هر سه کودک زير دو سال و مبتلا به برونشيت به يک کودک داروهاي سرفه و سرماخوردگي بدون نسخه پزشک در مدت يک هفته قبل از رساندن کودک به بخش اورژانس خورانده شده است.

بيماري برونشيت يک بيماري عفوني در مجاري تحتاني دستگاه تنفسي است که با آبريزش بيني، سرفه شديد و خس خس سينه و يا حتي دشواري در تنفس توام است.

با توجه به نتايج بررسي ها در اين تحقيق نسبت به استفاده از داروهاي فوق در کودکان زير سن دو سالگي هشدار داده شده است.

هم چنين کارخانه توليد کننده اين داروها و سازمان غذا و داروي آمريکا در نظر دارند روي برچسب هاي دارويي هشدارهايي را براي کنترل استفاده از داروهاي فوق در کودکان منتشر کنند.

دکتر او دونل دراين باره اظهار داشت: ما در تلاش هستيم تا علاوه بر استفاده از برچسب هاي هشداردهنده بررسي کنيم که آيا والدين و پزشکان به جاي استفاده از اين داروها به روشهاي درماني ديگر و جايگزين روي مي آورند؟

با توجه به اين واقعيت که فرمول هاي عادي و غيرفشرده از داروهاي سرفه و سرماخورگي بدون نياز به نسخه پزشک قابل دسترسي هستند، لذا محققان پزشکان را تشويق مي کنند که حتما در مورد تاثيرات احتمالي مخرب اين داروها بر روي کودکان با تمام والدين مشورت کنند و اطلاع رساني گسترده در اين زمينه در بين پدرها و مادرها صورت گيرد.

نتايج تحقيقات نشان مي دهد که عواملي چون مراقبت هاي روزانه از کودکان، تماس با دود سيگار، استفاده اخير از آنتي بيوتيک ها و نيز وجود علامت خس خس سينه با استفاده زياد از داروهاي او تي سي، سرفه و سرماخوردگي توام بودند.

نتايج اين پژوهش در نشست سالانه 2008 SAEM ارائه شده است.

اين در حالي است که تحقيقات جديد از سوي پژوهشگران دانشگاه بوستون نشان داده است که تقريبا از هر 10 کودک آمريکايي يک کودک به طور هفتگي از داروهاي سرفه و سرماخوردگي استفاده مي کنند. در حالي که اين قبيل داروها به طور گسترده در آمريکا براي اطفال استفاده مي شوند اما تعداد دفعات مصرف آنها هنوز به طور جدي مورد مطالعه قرار نگرفته است.

پژوهشگران دانشگاه بوستون هشدار دادند که مصرف بدون برنامه و بي رويه داروهاي فوق مي تواند عوارض خطرناکي در پي داشته باشد و بلکه حتي منجر به مرگ اطفال شود.

متخصصان مي گويند: در حال حاضر نگراني ها نسبت به عوارض خطرناک مصرف اين داروها رو به افزايش است. در حالي که شواهد علمي کافي نيز براي اثبات تاثير نامطلوب آنها بر روي کودکان وجود ندارد.

در پژوهش دانشگاه بوستون، متخصصان اطلاعات جمع آوري شده بين سالهاي 1999 تا 2006 را در يک بررسي تلفني مورد تجزيه و تحليل قرار داده و نتايج يافته هاي خود را در نشست انجمن هاي آکادميک اطفال در هونولولو ارائه کرده اند.