داروی آسپیرین در پیشگیری از ابتلا به آسم موثر است.
پژوهشگران “دانشگاه هاروارد”، 37 هزار زن را به مدت 10 سال، از نظر ابتلا به آسم تحت نظر قرار دادند.

پژوهشگران با این بررسی دریافتند زنانی كه روزانه یك عدد قرص آسپیرین مصرف می كنند، كمتر از دیگران به آسم مبتلا می شوند.

پیش تر تاثیر آسپیرین در كاهش ابتلا به سكته قلبی و مغزی و سرطان روده بزرگ نیز ثابت شده بود.