مصرف طولاني آمفتامين‌ها باعث كاهش وزن، ضايعات پوستي مزمن و اختلالات ايسكميك قلبي مي‌شود.
تغييرات رفتاري يا رواني همچون سرخوشي، اضطراب و بي‌قراري، عصبانيت،اتساع مردمك، تغييرات فشارخون، لرز، تهوع و استفراغ، اختلال عملكرد شغلي و اجتماعي از جمله عوارض مصرف اين داروهاست.

علايم ترك اين ماده در روز دوم تا چهارم بعد از قطع ماده به اوج خود رسيده و در طول يك هفته فروكش مي‌كند؛ اين علايم شامل خستگي، افسردگي، اضطراب و بي‌قراري، ديدن خواب‌هاي ناخوشايند، اختلالات خواب، افزايش اشتها، تهييج يا كندي رواني- حركتي است.