پزشکان به مبتلایان به بیماری صرع توصیه می كنند “مصرف داروهای خود را جدی بگیرند”.
پژوهشگران با بررسی بیش از 34 هزار بیمار مبتلا به صرع به مدت 9 سال، اعلام كردند: خطر  مرگ و میر آن دسته از بیماران مبتلا به صرع كه داروهای خود را منظم مصرف نمی كنند، 3 برابر دیگران است.

این بررسی همچنین نشان می دهد مبتلایان به صرع كه داروهای خود را منظم مصرف نمی كنند، بیش از دیگران به علت بیماری های مختلف در بیمارستان بستری می شوند.