یافته های دانشمندان نشان می دهد داروی خوراكی لكوینیمود در درمان بیماری ام اس تاثیر چشمگیری دارد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از پایگاه اینترنتی پرس تی وی، داروی خوراكی لكوینیمود نشانه های فعالیت مجدد این بیماری را در بیماران ام اس كاهش می دهد.

یافته های این دانشمندان حاكی است مصرف میزان بیشتر این دارو باعث كاهش چهل درصدی صدمه مغزی می شود ؛ به علاوه مصرف این دارو آثار جانبی كمتری دارد.

گفتنی است داروهای قبلی تزریقی بود و همین مسئله باعث می شد برخی بیماران از مصرف آن اجتناب كنند؛ در حالی که مزیت داروی جدید خوراکی بودن آن است که مصرف آن را تسهیل می کند.