27

اعتماد به نفس یکی از مهم ترین مسائل مربوط به شخصیت افراد می باشد. عدم اعتماد به نفس مسئله ای است که دلایل مختلفی دارد ، دلایلی مانند تربیت فرد از کودکی و یا محیطی که در آن زندگی می کند. اما افزایش اعتماد به نفس آنقدرا ها هم سخت نیست.

هرگز این فکر را به خود راه ندهید که اعتماد به نفس ندارید. همیشه سعی کنید فکرهای مثبت و والایی داشته باشید. اگر خودتان فکر کنید که اعتماد به نفس ندارید، چه طور انتظار دارید که دیگران فکر کنند که شما اعتماد به نفس دارید. به گزارش تبیان ۲۳ راه افزایش اعتماد به نفس به شرح زیر است:

۱) در مقابل آینه بایستید و از خودتان تعریف کنید.

هر روز صبح چند دقیقه این کار را انجام دهید.

۲) در حال زندگی کنید.

اگر در حال زندگی کنید و تمام انرژی خود را متوجه زندگی در لحظه کنید، فردای شما هم تضمین خواهد شد. اگر عمر خود را در حسرت دیروز یا نگرانی فردا سپری کنید، لحظه ها را از دست خواهید داد و این به معنی از دست دادن فردا نیز می باشد.

۳) دست دادن خود را محکم تر کنید.

شل و وارفته دست ندهید.

۴) به موفقیت های خود نگاهی بیندازید.

از موفقیت هایی که تاکنون داشته اید، برای خود لیست تهیه کرده و هر از چند گاهی، نگاهی به آن بیندازید.

۵) به خودتان تبریک بگویید.

حتی از گفتن جمله هایی مانند شب بخیر و دوستت دارم به خود امتناع نورزید.

۶) نه گفتن را یاد بگیرید.

بسیاری از افراد، قدرت نه گفتن را ندارند و این مورد برای آنها مشکلاتی را ایجاد کرده است.

۷) فکر کنید که اعتماد به نفس بی نظیری دارید.

هرگز این فکر را به خود راه ندهید که اعتماد به نفس ندارید. همیشه سعی کنید فکرهای مثبت و والایی داشته باشید.

۸) سرعت راه رفتن خود را بیشتر کنید.

کسی که اعتماد به نفس دارد، گام های مستحکم بر می دارد و هدفمند راه می رود. قوی، قدرتمند و پر انرژی باشید.

۹) سر خود را بالا نگه دارید.

این کار باعث می شود جریان خون از قلب به مغز (خون شریانی) و از مغز به قلب (خون وریدی) به آسانی انجام پذیرد. حجم ریه ها افزایش یابد و در واحد زمان، اکسیژن بیشتری با خون مبادله شود.

۱۰) با ترس خود روبه رو شوید.

مطمئن باشید چیزی که از آن ترس دارید به آن بدی که شما فکر می کنید نیست. روبه رو شدن با آنچه شما از آن می ترسید، باعث افزایش اعتماد به نفس می شود.

۱۱) صحبت کنید.

۱۲) مغلوب نشوید.

با یک تجربه ناموفق مغلوب نشوید.

۱۳) عذرتراشی نکنید.

شایع ترین بهانه ای که می تواند در برابر هر تغییر مثبتی آورده شود، این است که من ذاتا این طور هستم (یعنی اعتماد به نفس ندارم) یا من این طور بزرگ شده ام.

۱۴) اجتماعی باشید.

در واقع خودباوری و اعتماد به نفس ریشه در ارتباط با دیگران دارد.

۱۵) از طرد شدن نترسید.

۱۶) نگرش مثبت داشته باشید.

سعی کنید به موفقیت ها و نکات قدرت خود فکر کنید.

۱۷) توقعات خود را کاهش دهید.

همیشه عالی بودن غیرممکن است. افرادی که می خواهند همیشه عالی باشند، هیچ کاری را انجام نمی دهند.

۱۸) کارها را تمام کنید.

تمامی وظایف و کارهایی را که به عهده می گیرید، به انجام برسانید.

۱۹) مشکلات را زیاد بزرگ نکنید.

۲۰) مسوولیتی را بر عهده بگیرید.

۲۱) در انجام کارهایتان پافشاری کنید.

۲۲) از انسان های موفق کمک بخواهید.

۲۳) محبت مادری در کودکی مهم است.

کسانی که در دوره کودکی از محبت زیاد مادری برخوردار بوده اند در بزرگسالی بهتر می توانند از پس مشکلات و فشارهای روحی برآیند. محبت مادری نه تنها باعث کاهش فشار روحی می شود، بلکه کمک می کند که کودک به مهارت های بهتر در زندگی اجتماعی دست یابد. میزان محبت مادری در نوزادی می تواند گویای توانایی فرد در مقابله با اضطراب در ۳۰ سال بعد باشد.