محققان با آزمایش بر روی موش ها دریافتند كه یك ویروس مصنوعی ضعیف از ابتلای موش ها به فلج اطفال پیشگیری می كند.
از این رویكرد می توان برای ساخت یك سری واكس های جدید بی خطرتر در برابر ویروس ها استفاده كرد.

این گروه در دانشگاه ایالتی نیویورك در استونی بروك اولین ویروس مصنوعی، گونه مصنوعی فلج اطفال را در سال 2002 ابداع كرده بودند.

محققان می گویند آنها از این ویروس برای واكسینه كردن
موش ها استفاده كردند.

بروس فوچر پروفسور میكروبیولوژی و ژنتیك مولكولی كه در این مطالعه فعالیت داشته است گفت: نهایتا یك ویروس فلج اطفال ضعیف ساختیم كه اگر در دوزهای بالا داده نشوند باعث بیماری نمی شوند.

وی افزود: هنوز نمی توان از این ویروس ها برای تهیه واكسن های مناسب انسان استفاده كرد اما پتانسیل بسیاری برای این رویكرد وجود دارد.

محققان امیدوارند این واكسن بدون ایجاد بیماری، سیستم ایمنی بدن را مانند نوع وحشی ویروس فلج اطفال تحریك كند كه به نظر می رسدهمین اتفاق افتاده باشد.