وزارت بهداشت درباره مصرف داروهای هورمونی در پرورش اندام هشدار داد .
معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت در اطلاعیه ای با اشاره به اینكه برخی نو جوانان و جوانان ورزشكار ، به توصیه برخی افراد خود سرانه تركیبات هورمونی جنسی مصرف می كنند درباره عوارض خطرناك و گاه جبران ناپذیر این فراورده های شیمیایی هشدار داد.

در این گزارش تصریح شده است نارسایی كبدی ، سرطان ها، عوارض قلبی ، خونی و سكته مغزی از جمله عوارض مصرف بی رویه و خودسرانه تركیبات هورمونی ا ست.