يك شركت دارويي مدعي توليد داروهاي ضد ويروس ايدز شد كه اثرات قابل توجهي در مطالعات حيواني از خود نشان داده‌اند.
اين مطالعات در يك آزمايشگاه با سطح زيست امنيتي سه در بوستون صورت گرفته است.

به گفته يكي از محققان نتايج آزمايشات صورت گرفته بر روي موش‌هاي كوچك كارايي داروي Hivcide-I به عنوان يك داروي ضد ويروس ايدز جديد نشان داده است.

وي افزود: طي چند هفته آينده اطلاعات بيشتري در اين زمينه ارائه مي‌شود.

محققان در حال برنامه ريزي جهت اجراي يك برنامه مطالعاتي ضد ايدز در يكي از مراكز بزرگ تحقيقاتي دولتي آمريكا مي‌باشند. علاوه ‌بر آن، آنها درصددند كه اثرات اين داروها را بر روي نمونه‌هاي حيواني حاوي ويروس آنفلوانزاي پرندگان نيز ارزيابي كنند. مطالعاتي نيز در خصوص ارزيابي اثر اين داروها بر روي ويروس خطرناك ابولا در حال انجام است.

به گزارش ايسنا از ستاد ويژه توسعه فن‌آوري نانو، اين شركت در حال حاضر از فرم‌هاي تزريقي داروها در مطالعات خود استفاده مي كند اما در آينده قصد دارد كه بر چسب‌هاي جلدي طولاني اثر ضد ايدز بسازد و از اين رو سطح تحمل بيماران و پذيرش دارو توسط آنها افزايش خواهد يافت.

شركت NanoViricides يك شركت در حال توسعه است كه در زمينه توسعه داروهاي ضد ويروس فعاليت دارد.

نسل جديد داروهاي ضد ويروس اين شركت به‌ گونه‌اي طراحي شده اند تا بتوانند به طور اختصاصي به ويروس‌هاي داراي پوشش حمله كرده و آن ها را خنثي كنند.

اين شركت در حال ساخت داروهايي عليه ويروس‌هاي آنفلوانزاي پرندگان، آنفلوانزاي فصلي، ايدز، هپاتيت C، هاري و ابولا است.