پژوهشگران آمریکایی با کمک فناوریهای نانو و قارچ دارویی را ابداع کردند که می تواند در درمان تومورها مورد استفاده قرار گیرد.
محققان آمریکایی لابراتوار کودکان فالکمن موفق شدند با کمک فناوریهای نانو و کاربردهای درمانی قارچ داروی جدیدی را در مبارزه با سرطانها ایجاد کنند.

این داروی جدید ضد سرطان که “لودامین” نامگذاری شده است با تاثیر روی رگهای خونی که تومورها را تغذیه می کنند مانع فعالیت آنها و در نتیجه کاهش توسعه سرطان می شود.

تنها مشکل استفاده از این دارو عوارض جانبی وخیم آن بود که این محققان موفق شدند با استفاده از پلیمرهایی که از طریق فناوری نانو توسعه یافته اند از بروز این عوارض جلوگیری کنند.

نتایج این تحقیقات که در مجله “نانو تکنولوژی” منتشر شده است نشان می دهد که با کمک این پوسته پلیمری، ماده اصلی دارو می تواند بدون حل شدن در اسیدهای معده به روده برسد.

این دارو می تواند در درمان اشکال مختلف تومور مثل سرطان پروستات، سرطان سینه، سرطان تخمدان و سرطان رحم مورد استفاده قرار گیرد.

این داروی نوآورانه که با فرمول نویسی دوباره داروی ضد سرطان TNP-470 و فناوری نانو به دست آمده است به زودی برای انجام آزمایشات بالینی عرضه می شود.