1900750_220166781517150_896773494_o

تجزیه و تحلیل  صدای گریه نوزادان یک بحث مفیدی است و تحقیق بین پژوهشگران برای چندين دهه بود. تا اينکه این روزها گروهی ازپژوهشگران دانشگاه Brown در یک کار گروهی با اعضای بيمارستان زنان و نوزادان در زمینه ابداع یک نرم افزار جهت آنالیز صدای گریه نوزادان فعالیت کرده اند. اين نرم افزار قرار است با بررسی صدای گريه به اختلالات عصبی و یا رشد و نموی در نوزادان بپردازد.

فرایند بررسی این نرم افزار با ضبط کردن صدای گریه نوزاد در فريم های زمانی 12.5 ميلی ثانیه ای آغاز می شود. پس از آن فاکتور های فرکانس، حجم صدا و 80 پارامتر دیگر برای هر فريم ضبط شده، مورد بررسی قرار می گیرد. با چیدن هر یک از این فريم ها در کنار يکديگر می توان به يک نمای کلی از گريه نوزاد رسيد.

دقت اين نرم افزار آنقدر بالا است که می تواند نویز ها و صداهای زاید و فاقد ارزش اطلاعاتی را که از محيط اطراف به گوش می رسد، تشيخص دهد و آنها را از فریم ها حذف نمايد. امید می رود با استفاده از این تکنولوژی، کلینیک ها بتوانند ناسازگاری ها و مغایرت های بسيار ظریف را که تا پیش از آن در صدای گريه نوزادان ناملموس بود، تشخيص دهند و صدای گریه را به منبع اطلاعاتی ارزشمندی در بررسی سلامت جسمی و روحی نوزادان برای پزشکان تبدیل کند.

پس از تشخیص مغايرت ها نسبت به استاندارد تعریف شده، به بررسی اين نکته که هر عدم انطباق به یک اختلال جسمی و یا روحی در نوزاد مربوط است پرداخته می شود.

آقای Barry Lester مدير مرکز مطالعه و تحقيقات کودکان در Risk می گوید: تشخیص به موقع اختلالات رشد و نمو در نوزادان بسیار مهم و ضروری است. اين امر منجر می شود تا ديدگاه هایی پيرامون علل اين اختلالات شکل گیرد و تلاش هايی برای پيشگيری در زمينه کاهش شدت و سختی اختلالات و معلولیت ها در کودکان صورت پذيرد.

پس زبان نوزاد، گریه های اوست. مکالمه او و این نرم افزار هم باید شنيدنی باشد.