محققان علوم پزشكی امریكا اعلام كردند مصرف برخی داروهای ضد صرع خطر ارتكاب به خودكشی و رفتارهای خطرناك را افزایش می دهد.
به گزارش دکتر سلام به نقل از رویترز، محققان اداره دارو و غذای امریكا اف دی ای اعلام كردند باید بر روی جعبه های داروی صرع درباره خطرات و عوارض جانبی داروها نكات كاملی یادداشت شود.

این هشدار در آستانه برگزاری نشست ملی محققان درباره بررسی بیماری صرع در امریكا اعلام می شود.