كارشناسان ژاپنی اعلا م كردند: داروی تمیفولو از داروهای مفید برای درمان بیماری خطرناك آنفلوآنزاست.
کارشناسان وزارت بهداشت،رفاه و كار ژاپن پس از بروز برخی حركات غیر طبیعی بیماران نوجوان مصرف کننده داروی تمیفولو اقدام به تحقیقات روی وضع جسمی بیش از 9 هزار و 700 بیمار زیر 17 سال مبتلا به بیماری آنفلوآنزا پیرامون پیامدهای مصرف این دارو كردند و به این نتیجه رسیدند كه این دارو برای درمان بیماری آنفلوانزا مفید است.

كارشناسان این وزارتخانه گزارش دادند،در بررسی های خود نتوانستند میان مصرف داروی تمیفولو و انجام حركات غیرطبیعی از سوی بیمار رابطه ای پیدا كنند.

وزارت بهداشت ژاپن پارسال نیز مصرف این دارو برای بیماران بین 10 تا 20 سال را متوقف كرده بود.