4760fd3bbb0f862a2ee9d774e7d0cfe9_XL

مفصل آرنج یكی ازناحیه های اصلی بدن است كه باعث  صدمه های گوناگون می‌شود. به همین دلیل باید تلاش كنید آرنج‌های نیرومند و قوی داشته باشید تا احتمال صدمه دیدگی را به کمترین حد برسانید. صدمه هایی  كه مفصل آرنج را درگیر می‌كند، ورم در قسمتی از آرنج است كه به بدن نزدیك‌تر است. این ناحیه محل چسبیدن سه عضلاتی است كه به خم كردن مچ كمك می‌كند.

افرادی كه اجسام سنگین را پرتاب می‌كنند، بیشتر دچار چنین حالتی می‌شوند. در این حالت این سمت آرنج دردناك شده و گاهی تورم و احساس درد با لمس نیز مشاهده می‌شود. از حركات زیر می‌توانید برای تقویت آرنج و بهبود حالت فوق استفاده كنید.

حركت اول:
تا جایی كه می‌توانید مچ دست خود را خم كنید. سپس آن را تا جای ممكن باز كنید. این حركت را 3 نوبت و هر نوبت 10 بار تكرار كنید.

elbow

حركت دوم:
آرنج خود را 90 درجه خم كنید. كف دست خود را به بالا چرخانده و 5 ثانیه نگه دارید. حال كف دست خود را به سمت زمین چرخانده و 5 ثانیه نگه دارید. دقت كنید كه نباید زاویه آرنج شما از 90 درجه بیشتر شود.

حركت سوم:
یك چكش را در دست بگیرید و آرنج خود را 90درجه خم كنید. به آرامی دست خود را بچرخانید طوری كه یك بار كف دست شما روبه پایین و بار دیگر روبه بالا قرار گیرد. این حركت را نیز 10‌بار و 3 نوبت در روز انجام دهید.

حركت چهارم:
یك قوطی نوشیدنی را طوری در دست بگیرید كه كف دست شما رو به پایین قرار گیرد. مچ خود را به آرامی به سمت بالا خم كنید و سپس به حالت اولیه برگردانید. این حركت را 10 بار و 3 نوبت در روز انجام دهید. می‌توانید به مرور به وزن جسمی كه در دست می‌گیرید بیفزایید.

منبع: جام جم