براساس مطالعه اخیر محققان علوم پزشكی دز پایین داروی آسپیرین، كاهش فعالیت سلول های تخریب كننده استخوانی و پوكی استخوان را سبب می شود.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاری رویترز؛ محققان اعلام كردند؛ مطالعات آنان بر روی الگوهای حیوانی نشان می دهد، با مصرف آسپیرین می توان از بروز پوكی استخوان یا اوستئوپروز جلوگیری كرد.

این محققان در بررسی آزمایشگاهی خود دریافتند؛ آسپیرین قادر است،از روند تخریب استخوانی در موش آزمایشگاهی جلوگیری کند .

همچنین محققان دریافتند،می توان با افزودن دز پایین آسپیرین تشكیل سلول های استخوانی را فعال تر کرد كه این روند به تقویت استخوانی منجر می شود.

همچنین مطالعات انسانی محققان نشان می دهد با مصرف منظم آسپیرین می توان از احتمال ابتلای زنان به پوكی استخوان،پس از دوران یائسگی كاست.

پوكی استخوان كه نام علمی آن استئوپروزاست بیماری خاموش گفته می شود،زیرا علائم آن زمانی ظهور می كند كه عوارض بیماری یعنی شكستگی ها رخ می دهد.