دکترسلام:  تحقیقات نشان می دهند که سردردهای میگرنی در نوجوانان، با داروی توپیرامات که معمولاً به عنوان داروی ضد صرع مورد استفاده قرار می گیرد، کاهش می یابد.
مترجم دکتر غزال غضنفری

نیویورک(خبرگزاری رویتر پزشکی)- تحقیقات نشان می دهند که سردردهای میگرنی در نوجوانان، با داروی توپیرامات که معمولاً به عنوان داروی ضد صرع مورد استفاده قرار می گیرد، کاهش می یابد.
دکتر Wendy P. Battisti نویسندۀ ژورنال ” سردرد” گفت: ” هدف عمومی درمانهای پیشگیری کنندۀ میگرن، کاهش فرکانس، شدت و طول حملات میگرنی، بهبود پاسخ به درمانهای حملات حاد و بهبود عملکرد و کاهش ناتوانی و بهبود کیفیت زندگی افراد است.”

با این وجود، هیچ درمان پیشگیری کننده برای کودکان مبتلا به میگرن مزمن ثبت نشده است، گرچه اطلاعاتی وجود دارد که توپیرامات را در میگرن کودکان مؤثر می داند.

دکتر Battisti و گروه تحقیقاتی وی در نیوجرسی، به منظور تعیین پتانسیل های درمانی دیگر این دارو، اطلاعات مربوط به سه مطالعه بالینی را که شامل بیماران 12 تا 17 ساله که بین 3 تا 12 حمله میگرنی در ماه داشتند، بررسی کردند.

نتایج از 12 نوجوان دریافت کنندۀ دارونما، 11 نوجوان دریافت کنندۀ mg/day50 توپیرامات، 13 نوجوان دریافت کنندۀ mg/day100 توپیرامات و 13 نوجوان دریافت کنندۀ mg/day200 توپیرامات، بدست آمد. آنهایی که mg/day100 توپیرامات مصرف می کردند 63 درصد کاهش متوسط در فرکانس حمله میگرنی ماهانه آنها مشاهده شد و آنهایی که mg/day200 توپیرامات دریافت می کردند 65درصد کاهش در تعداد حملات میگرنی ماهانه داشتند.

در گروه دریافت کنندۀ دارونما (placebo)، تنها 13 درصد کاهش تعداد حملات میگرنی دیده شد و نتایج بدست آمده از گروهی که mg/day50 توپیرامات دریافت می کردند، تفاوت چندانی با گروه دارونما نداشت.

به طور کلی، نوجوانان توپیرامات را به خوبی تحمل کردند و عوارض ناخواسته جدی مربوط به دارو وجود نداشت. اما به علت آنکه عوارض جانبی در گروه مصرف کنندۀ mg/day200با فرکانس بالاتری رخ داد، برای نوجوانان دوزهای کمتر از mg/day200 به عنوان بهترین دوز مؤثر پیشنهاد می شود.

Battisti و همکارانش معتقدند که از بررسی آنها نمی توان نتایج قطعی گرفت، اما براساس مدارک اخیر، آنها گزارش کردند که مطالعات بالینی کنترل شدۀ تصادفی بزرگتری برای پتانسیل توپیرامات در جلوگیری از حملات میگرنی در کودکان انجام شده است.