محققان علوم پزشكی در آمریكا اعلام كردند: تزریق ویتامین سی با دوز بالا به بدن موش های آزمایشگاهی اندازه و میزان رشد تومورهای سرطانی را در آنها به میزان 50 درصد كاهش می دهد.

به گزارش دکتر سلام به نقل از خبرگزاری فرانسه؛ محققان علوم پزشكی در موسسات بهداشتی ملی آمریكا با اعلام این خبر افزودند: اثرات ضدسرطانی ویتامین سی یا اسیداسكوربیك به دلیل تشكیل آب اكسیژنه در مایع اطراف تومورهای سرطانی است.

در این تحقیق مشخص شد ویتامین سی سلول های سالم را تحت تاثیر قرار نمی دهد و سازوكارهای بیولوژیك طبیعی به طور دقیق میزان دوز ویتامین جذب شده بدن را از راه دهان كنترل و تنظیم می كنند و به همین علت تاثیر ضدسرطانی این نوع ویتامین در دوزهای بالا محدود می شود.

این محققان افزودند: زمانی كه بدن به صورت روزانه موادغذایی دارای بیش از 200 میلیگرم ویتامین سی مانند دو پرتقال مصرف می كند سازوكارهای بیولوژیك به رگ های خونی اجازه نمی دهند بیش از این مقدار ویتامین سی جذب كنند.

این محققان برای حل مشكل این كنترل های طبیعی اقدام به تزریق ویتامین سی به سیاهرگ های موش های آزمایشگاهی كردند و بدین ترتیب دوزهای بالا یی از ویتامین سی را تا چهار گرم در كیلو به صورت روزانه به بدن این موش ها تزریق كردند.