ن

استفاده از داروهای ضد فشار خون در اشخاص پیر میتواند احتمال صدمه های زیانبار در پی زمین خوردن مثل شکستگی های لگن و یا ضربات سر را زیاد کند. این امکان  بویژه در آن گروه از بیمارانی که در گذشته  در پی زمین خوردن صدمه دیده اند زیادتر است.

بیشتر افراد با سن بالاتر از 70 سالگی فشار خون بالا دارند و برای کاهش احتمال سکته قلبی و مغزی باید فشار خون این افراد را کاهش داد.

محققان ارتباط بین مصرف داروهای ضد فشار خون و صدمات بدنی ناشی از زمین خوردن در 4961 بیمار با سن بالاتر از 70 سال که مبتلا به فشار خون بالا بودند را بررسی کردند. از این تعداد، 14 درصد اصلا داروی ضد فشار خونی دریافت نمیکردند. در حدود 55 درصد از بیماران داروهای ضد فشار خون دریافت میکرده اند و در 31 درصد از بیماران میزان مصرف این داروها بالا بوده است.

در مدت سه سال مطالعه بر روی این بیماران، 446 بیمار یعنی حدود 9 درصد آنها دچار صدمات جدی بدنی ناشی از زمین خوردن شدند. احتمال صدمات ناشی از زمین خوردن در بیمارانی که از داروهای ضد فشار خون استفاده میکرده اند بیش از آنهایی بوده که دارویی نمیگرفته اند. این احتمال برای کسانی که قبلا آسیب های ناشی از زمین خوردن را حداقل یکبار تجربه کرده اند باز هم بیشتر بوده است.

گرچه نمیتوان جلوی مصرف داروهای ضد فشار خون در بیماران نیازمند را گرفت با این حال باید به آنها و کسانی که از ایشان نگهداری میکنند هشدار داد که احتمال زمین خوردن آنها بیشتر است و باید تمامی اقدامات لازم در محیط منزل و زندگی را به عمل آورد تا بتوان این احتمال را در حد قابل قبولی کاهش داد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir