601418_413507458753869_1686393102_n-300x285

سندرم کمپارتمان که در قسمتهای بالایی بدن بوجود می آید که در علم پزشکی ایسکمی ولکمن نیز نامیده  می‌شود٬ در پزشکی ارتوپدی وضعیتی است که در آن بعلت بالا رفتن فشار بافتی در هریک از اندام٬ درد در آن بوجود آمده ونتیجه این افزایش فشار٬ کاهش جریان خون در بافت و کاهش در مقدار اکسیژن در عضله و عصب می‌شود. این وضعیت بیشتر در ترومای اندام ایجاد شده و در صورت درمان نشدن موجب آسیب‌های همیشگی از جمله نکروز و از دست رفتن اندام می‌گردد. سندرم کمپارتمان (کمپارتمنت) از عوارض آسیب‌های عروقی در شکستگی شمرده می‌شود.

این نشانگان در اندامی(اعضاء) چون دست و پا٬ بر دو نوع حاد و مزمن بوده که در نوع حاد٬ عامل ایجاد تروما و شکستگی و همچنین فشار مداوم گچ شکسته‌بندی بر روی موضع اندام است. در نوع مزمن حرکات تکرارشونده پرفشار که بیشتر در ورزشکاران دیده می‌شود باعث ایجاد تورم در کمپارتمان‌های ماهیچه‌ای(حجره‌ها) شده و بدنبال آن آسیب‌های موقت و گاه دائمی به پی‌ها(اعصاب) و ماهیچه(عضله) وارد می‌گردد. در انواع دیگر فشارهای مداوم درون‌اندامی مانند افزایش حاد و پیشرونده فشار داخل شکمی بر ارگانهای مهم همچون جگر(کبد) و کلیه باعث سندرم کمپارتمان شکمی می‌شود

علامت ویژه در سندرم کمپارتمان٬ وجود درد است. هرچند شکستگی و یا آسیب بافتی دردناک است اما درد سندرم کمپارتمان ویژگی‌هایی دارد که با درد شکستگی یا آسیب بافتی متفاوت است:

  • شدت درد بیش از حد انتظار برای آسیب وارد شده یا شکستگی است
  • شدت درد با گذشت زمان بیشتر می‌شود
  • درد در تمام طول اندام و نه در محدوده تروما و شکستگی احساس میشود
  • درد نامشخص و منتشر شونده است
  • درد با مسکن‌های غیر استروئیدی کم نمی‌شود
  • درد در ساق پا با حرکت مچ پا شدیدتر می‌شود
  • درد در انقباض فعال کمپارتمان و کشیدگی غیر فعال

علاوه بر درد بی حسی و رنگ پریدگی و در مراحل آخر فلج و نبود پالس شریانی دیده می شود.

لازم است رفع فشار و فاشیوتومی اندام فورا انجام شود.در بیشتر موارد عارضه شکستگی استخوان بازو در ناحیه کندیل ها و یا شکستگی استخوانهای ساعد می باشد. در صورت تاخیر در درمان خون کافی اندام نمیرسد.این وضعیت اگر به نکروز و قطع اندام نیانجامد بعدها عضلات اندام فیبروز و تغییر شکل میدهند و نتیجه آن تغییر شکلی در اندام است که به آن کنتراکچر ولکمن میگویند.

منبع-http://g36.ir