phototake-rm-hives_urticaria_skin_rash

بر اساس پژوهشهای یک تحقیق جدید نشان داده شد که ویتامین D می تواند به عنوان یک شیوه معالجه در بازبین بردن کهیرهای مزمن در نظر گرفته شود. نتایج این تحقیق در Annals of Allergy, Asthma and Immunology منتشر شده است. کهیر عارضه ای است که هیچ درمان ویژه ای برای آن وجود ندارد و توصیه های محدودی در زمینه درمان آن وجود دارد. در واقع کهیر یک حاسیت پوستی است که موجب قرمزی، خارش و در برخی مواقع التهاب و تورم نیز می شود. این عارضه ممکن است هر روز، 6 هفته یکبار یا سالی یکبار بروز کند. مطالعه مذکور در طی دو سال، نقش مکمل ویتامین 3D را در زمینه درمان کهیرهای مزمن مورد ارزیابی قرار داد. در طی 12 هفته، 38 آزمودنی به طور روزانه ترکیب سه داروی ضد حساسیتی ( یکی داروی تجویزی و دو داروی بدون نسخه) و ویتامین 3D را دریافت کردند. نیمی از آزمودنی در این مطالعه، 4000 واحد و مابقی آن ها 600 واحد ویتامین 3D دریافت کردند. محققین دریافتند که پس از یک هفته، علایم شدید بیماران در حدود 33 درصد کاهش یافت. ولی پس از پایان سه ماه، علایم بیماری در گروهی که 4000 واحد ویتامین ولی پس از پایان سه ماه، گروهی که 4000 واحد ویتامین 3D دریافت کرده بودند، در حدود 40 درصد بهبود یافت. میزان بهبود علایم در گروهی که 600 واحد ویتامین 3D دریافت کردند،پس از یک هفته معنادار نبود.  به بیان نویسنده مسئول این مقاله، دکتر Poole ؛ ” مقادیر بیشتر ویتامین 3D در دسترس است و عوارض جانبی ویژه ای نیز برای آن گزارش نشده است، بنابراین این ویتامین را می توان به عنوان یک شیوه درمانی مفید در نظر گرفت. البته باید گفت که ویتامین 3D در کنار سایر روش های درمانی مفید است، درواقع یک روش درمانی مکمل است.”

منبع-http://www.yourdoctor.ir