محققان درباره عوارض داروی بوتاكس در درمان چین و چروک پوست صورت هشدار دادند.

بوتاكس دارویی است كه از سم نوعی باكتری موسوم به بوتولینوم ساخته می شود و پزشكان از ویژگی فلج كنندگی آن برای رفع چین و چروك پوست و گرفتگی ماهیچه ای استفاده می كنند.

شركت های سازنده این دارو تاكنون مواردی از عوارض خطرناك ناشی از مصرف آن را ثبت كرده اند.

بررسی دو شركت تولید كننده داروی بوتاكس نشان می دهد در یك دوره 9 ساله، 180 مورد عارضه شدید ناشی از مصرف این دارو گزارش شده است و 16 تن نیز بر اثر مصرف آن جان خود را از دست داده اند.

بنابر این گزارش، در بیشتر این موارد داروی بوتاكس برای رفع گرفتگی ماهیچه ای استفاده شده و به عوارض خطرناكی مانند اختلال بلع، ذات الریه و ورود ترشحات معده به ریه یا در اصطلاح آسپیراسیون منجر شده است.