4605_orig
شرکت MedShape ابزار جدیدی برای وصل کردن نخ های بخیه به استخوان درست کرده است که به تازگی توسط FDA اجازه تولید یافته است. Anchor Suture یا نخ بخیه لنگری وسیله جدیدی نیست. این ابزار ازنخ های بخیه ای هستند که به یک نوک آنها یک پیچ خیلی ظریف متصل شده است. جراح با وارد کردن پیچ به استخوان موجب اتصال مستقیم نخ بخیه به بافت استخوانی میشود.

وسیله جدید تولید شده هم نوعی Anchor Suture است ولی با خصوصیات جدید. قسمتی از این وسیله که به درون استخوان وارد میشود شکل خاصی دارد. هسته مرکزی آن که نخ بخیه به آن متصل میشود بسیار محکم است ولی سطح آن از ماده ای از جنس polyetheretherketone ساخته شده که متخلخل است. این ساختار متخلخل اجازه میدهد که بافت استخوانی به درون آن رشد کرده و بدین ترتیب اتصال بسیار محکمی بین استخوان و وسیله ایجاد شود.

این وسیله Morphix SP Suture Anchor نامیده میشود. قسمتی از آن که به استخوان متصل میشود تخلخلی حدود 65 درصد داشته و اندازه حفرات متخلخل آن بطور متوسط حدود 300 میکرون هستند.

ایده استفاده از مواد متخلخل برای افزایش استحکام در محل اتصال مواد مصنوعی به استخوان ها اولین بار در مفاصل مصنوعی بکار رفته است. این مواد میتوانند اتصال بسیار محکمی با استخوان اطراف خود ایجاد کرده و در مقابل نیروهای کششی که میتواند این اتصال را برهم بزند مقاومت بسیار خوبی دارند.

منبع-http://www.iranorthoped.ir/