پژوهشگران به تازگي دريافته‌اند كه مصرف داروهاي ضد افسردگي به توانايي رانندگي آسيب وارد مي‌كند.

اين پژوهشگران مي‌گويند: به نظر مي‌رسد افرادي كه از اين داروها مصرف مي‌كنند بدتر رانندگي مي‌كنند و افراد افسرده كه داروي ضد افسردگي مي‌خورند براي تمركز و واكنش نشان دادن در پشت فرمان مشكلات بيشتري دارند.

نتايج پژوهش متخصصان در اين زمينه اخيرا در كنوانسيون سالانه انجمن روانشناسي امريكا ارايه شده است.

در اين مطالعات دو روانشناس دانشگاه نورت داكوتا روي 60 شركت كننده آزمايشات شبيه سازي موقعيت‌هاي رانندگي را كه راننده‌ها مجبور هستند در اين موقعيتها تصميمات معمول و مهم را در حين رانندگي بگيرند، مورد بررسي و مطالعه قرار دادند. 31 نفر از اين شركت‌ كننده‌ها حداقل يك نوع از داروهاي ضد افسردگي را مصرف مي‌كردند در حالي كه 29 نفر از آنها به جز چند مورد مصرف داروهاي ضد بارداري، هيچ دارويي استفاده نمي‌كردند.

سپس گروهي كه داروي ضد افسردگي مي‌خورند به لحاظ علايم شديد يا خفيف افسردگي به دو گروه جداگانه تقسيم شدند.

نتايج بررسي‌ها نشان داد: گروهي كه علاوه بر مصرف اين داروها علائم افسردگي شديدتري نيز دارند، در چندين مورد از موقعيتهاي رانندگي نسبت به گروه كنترل بدتر رانندگي مي‌كنند. در حالي كه اين تفاوت در گروهي كه دارو مصرف مي‌كردند اما علايم افسردگي آنها طبيعي بود، مشاهده نشد.

اين پژوهشگران توصيه مي‌كنند؛ افرادي كه داروهاي ضد افسردگي مصرف مي‌كنند بايد مراقب تاثيرات ذهني احتمالي اين داروها روي فعاليتهاي اجتماعي، آكادميك و شغلي خود و درعين حال روي توان رانندگي خود باشند.