محققان علوم پزشكی در امریكا داروی جدیدی ساخته اند كه قادر است اندازه غده پروستات را در مردان مبتلا به بزرگی خوش خیم این غده كاهش دهد.

این دارو كه با نام سیالیس شناخته می شود، اگر به صورت روزانه مصرف شود سبب كاهش میزان تكرر ادرار و دیگر آثار ناشی از بیماری می شود.

این دارو اكنون برای رفع مشكل ناتوانی جنسی مردان به كار برده می شود.