پزشكان بر مصرف آسپیرین برای پیشگیری از سكته مغزی و قلبی تاكید كردند .

محققان در انگلیس با بررسی 12 هزار نفر اعلام كردند ، با مصرف روزانه آسپیرین ، خطر سكته در شمار زیادی از افراد كاهش می یابد .

محققان بر اساس این بررسی ، مصرف روزانه آسپیرین را برای مردان بالای 48 سال و زنان بالای 57 سال توصیه می كنند .

آسپیرین با جلوگیری از تجمع پلاكت ها ، از لخته شدن خون و انسداد رگ ها پیشگیری می كند.