يک دندانپزشک كودكان اظهار كرد: وجود ساکاروز در برخي از داروها و قطره‌هايي همچون آهن و مصرف آنها توسط کودکان، استعداد پوسيدگي و يا شروع دندان درد را در آنها افزايش مي‌دهد.

دکتر هايده پژند متخصص دندانپزشکي کودکان و استاد دانشکده دندانپزشکي مشهد در گفت وگو با ايسنا، با بيان اين مطلب گفت: يکي از نگراني‌هاي مادران، ايجاد لکه‌هاي زردرنگ روي دندان‌هاي کودکان است که براثر مصرف شربت‌ها و داروهاي خوراکي قطره آهن تتراساکلين به وجود مي‌آيند که هيچ جاي نگراني نيست.

دکتر پژند افزود: اين لکه‌هاي رنگي براثر رنگ گرفتن لکه‌هاي ناشي از پوسيدگي به وجود مي‌آيند (مخصوصا در ابتداي پوسيدگي که لکه‌هاي سفيد رنگي روي دندان ايجاد مي‌شود).

وي در پايان به مادران توصيه کرد: به منظور پيشگيري از رنگ گرفتن و پوسيدگي دندان‌ها در اثر مصرف داروهاي حاوي قند و ساکاروز حتما بايد بعد ازمصرف، دندان‌هاي کودکان را با آب و پنبه و يا گوش پاک کن تميز کنند.