670px-Alleviate-Your-Pain-Step-4

از جمله این شیوه ها، فعالیت بدنی و ماساژ است که در درمان دردهای قسمت  دست،سر، شانه، زانو و… بسیار تاثیرگذار است.  درد دست، نشستن دراز مدت پشت میز موجب ابتلا به سندروم تونل کارپال می شود.در این مورد می توان با انجام یک دسته ورزش های مخصوص در هر یک ساعت مانع بوجود آمدن درد شد.

 ورزش هایی برای درد دست

۱ – ورزش دست چپ؛ در حالی که کف دست به طرف بالاست، انگشتان را به سمت مچ دست به آرامی بکشید تا احساس کشش کنید، دست خود را به مدت ۵ ثانیه در این حالت نگه دارید و سپس این ورزش را با دست راست نیز انجام دهید. ۲

– در جلوی قفسه سینه کف دست ها را با هم فشار دهید، سپس به سمت پایین یعنی ران پا بیاورید تا در قسمت مچ احساس کشش کنید دست خود را به مدت ۵ ثانیه در این حالت نگه دارید.

۳ – انگشتان دست را باز کنید و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

۴ – شست دست چپ را به آرامی به سمت مچ بکشید تا احساس کشش کنید برای ۵ ثانیه نگه دارید، سپس این ورزش با شست دست راست تکرار شود.

۵ – دست را مشت کنید. ابتدا انگشت کوچک، سپس یکی یکی بقیه انگشتان را جمع کنید تا مشت شود. سپس مچ را به سمت داخل کج کنید تا احساس کشش پیدا کنید و به مدت ۵ ثانیه نگه دارید.

۶ – قسمت داخل و خارج هر دست را به آرامی ماساژ دهید سپس تکان دهید.

منبع-http://drdaghaghzadeh.blogfa.com