وزارت بهداشت به بیماران توصیه كرد در ماه مبارك رمضان ، وعده های دارویی را خود سرانه حذف نكنند .

وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی با صدور اطلاعیه‌ای به روزه دارانی كه به علت بیماری مجبورند دارو كنند ، توصیه كرد: برای تغییر زمان مصرف داروی خود با پزشك مشورت كنند.

در این اطلاعیه تصریح شده است ، مصرف بسیاری از داروها را می توان پس از مشورت با پزشك به زمان سحری یا افطار موكول كرد .

وزارت بهداشت به بیماران گوشزد كرده است: قطع ناگهانی برخی از داروها ممكن است ، بسیار خطرناك باشد و باعث اختلال در روند درمان بیماران شود.