مطالعاتي که در انگليس صورت گرفته نشان مي‌دهد؛ کمبود هروئين در اين کشور سبب شده که معتادان به مواد مخدر به طور فزاينده اي به داروي آرام بخش ديازپام ( واليوم) روي آورند.

نهاد خيريه «Drugscope» در گزارش سالانه خود مي گويد؛ به دليل استفاده رو به افزايش معتادان از ديازپام، فروش اين داروي ارزان قيمت اکنون افزايش قابل ملاحظه‌اي يافته است.

در ده‌هاي 1960 و 1979 ديازپام بيش از هر داروي ديگري توسط پزشکان تجويز مي‌شد.

اين دارو براي درمان اضطراب، بي خوابي و درد تجويز مي‌شد و بيشتر مورد استفاده طبقه متوسطي بود که به قرص خوردن غالبا عادت داشتند؛ ولي پس از آن که معلوم شد مصرف اين دارو اعتيادآور است تجويز آن کاهش يافت.

اکنون استفاده مجدد اين دارو شروع شده است و به طور غيرقانوني براي لذت و تفريح مصرف مي شود.

از سال 2003 تاکنون ضبط قرص‌هاي ديازپام توسط پليس، 10 برابر شده و به سالانه يک ميليون قرص رسيده است.

اين قرص‌ها معمولا به طور قاچاق به انگليس آورده ‌شده و يا از طريق اينترنت به طور غيرقانوني خريد و فروش مي‌شود.

بخشي از اين دارو نيز در خود انگليس توليد مي‌شود.

بسياري از معتادان به مواد مخدر اکنون ديازپام را با نوشابه‌هاي الکلي و يا ساير داروها مصرف مي کنند تا از اثرات عدم مصرف کوکائين و يا کراک بکاهند.

نهاد خيريه«Drugscope» مي‌گويد؛ هم اکنون برخي از نوجوانان مصرف آزمايشي ديازپام را شروع کرده‌اند.

اين نهاد هشدار مي‌دهد که کمتر کسي به خطرات مصرف بيش از حد اين دارو از جمله اعتياد و مشکلات رواني درازمدت، واقف است.