محققان آمریکایی شیوه ای جدید برای تولید لنزهای طبی ارائه دادند که با کمک آن می توان لنزهایی را با قابلیت انتقال مواد دارویی به درون چشم تولید کرد.

استفاده از داروهایی که به طور مستقیم با چشم در تماس هستند نیاز به مهارت خاصی داشته و همچنین به دلیل قابلیت چشم برای بیرون انداختن عوامل خارجی، داروها به صورت معمول همراه اشک و یا سیستم تخلیه آب چشم از آن خارج و تنها یک درصد از داروها مستقیما وارد چشم شده و مورد استفاده آن قرار می گیرند.

یکی از راه حلهای موجود برای حل این مشکل استفاده از لنزهای طبی است که در محلولی از دارو قرار گرفته باشد. در این صورت بعد از قرار دادن لنز بر روی چشم، دارو به طور مستقیم جذب چشم می شوند، اما میزان دارویی که می توان در این شیوه از آن استفاده کرد بسیار محدود خواهد بود.

برای حل این مشکل محققان دانشگاه آبرن آمریکا موفق به ساخت مواد جدیدی برای تولید لنزهای طبی شده اند که می تواند مقدار زیادی از داروها را در درون خود گنجانده و پس از قرار گرفتن بر روی چشم دارو را به آرامی آزاد کند.

در این شیوه ساختار مولکولی مواد سازنده لنزها بر اساس محل استقرار گیرنده های نسوج بدن که توسط داروها به راحتی شناسایی می شوند، شبیه سازی شده است. هدف از این طراحی ایجاد تعادل میان میزان در برگیری دارو توسط گیرنده های مصنوعی و میزان سرعت آزاد سازی این داروها توسط آنها است.

بر اساس گزارش نیو ساینتیست، محققان در حال تولید لنزهای طبی ضد قارچ برای برای درمان عفونت های چشمی در اسب ها نیز هستند.