دکترسلام:  انجمن ام اس ايران به منظور برطرف كردن مشكلات گراني داروهاي بيماران در حال رايزني با مسئولان وزارت بهداشت و درمان است.

محمد خسرويار، مدير انجمن ام اس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت: با توجه به مشكلات گراني داروها كه اخيرا براي بيماران مبتلا به ام اس پيش آمده، انجمن ام اس به عنوان تنها مرجع حمايت از بيماران ام اس و كم بضاعت در حال امداد دارويي به بيماران است و مسئولان اين انجمن نيز به منظور ايجاد شرايط مناسب تر و تسهيلات بيشتر براي بيماران در حال رايزني با مسئولان وزارت بهداشت و درمان هستند.
دكتر لطفي، رئيس انجمن ام اس گفت: به علت حذف يارانه هاي دارويي از سوي دولت و گراني داروها، بيماران مبتلا به ام اس در شرايط بسيار سختي به سر مي برند.
وي تصريح كرد: در حال حاضر با تصميمات انجام شده، انجمن ام اس در نظر دارد با تشكيل كميسيون نظارت بر دارو و ساماندهي، پروتكلي براي تعديل مصرف داروهاي اينترفرون تا حدي اين مشكل را برطرف كند.