مسوول مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي وزارت بهداشت با بيان اين كه برآورد مي‌شود به طور ميانگين 10 درصد پذيرش‌هاي بيمارستاني به علت يك عارضه دارويي و حدود 40 درصد بيماران جامعه مبتلا به يك عارضه دارويي هستند، گفت: عوارض و مشكلات دارويي در ايالات متحده آمريكا به عنوان چهارمين و يا ششمين عامل مرگ و مير تخمين زده مي‌شود.

گلوريا شلويري در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به وجود مطالعات جهاني در زمينه آمار و ارقام قابل توجهي از ميزان‌ مرگ و مير ناشي از رويدادهاي دارويي اظهار كرد: اگرچه فرآورده‌هاي دارويي مي‌توانند سبب درمان بيماري‌ها و ايجاد آثار مثبت درماني شوند اما تمامي فرآورده‌هاي دارويي اعم از فرآورده‌هاي تحت نسخه يا بدون نسخه در كنار آثار مثبت مي‌توانند داراي آثار زيانبار نيز باشند.

وي، ميزان عوارض دارويي را از موارد خفيف نظير اختلالات گوارشي تا موارد شديد آسيب‌هاي كبدي متفاوت برشمرد و افزود: زماني كه بررسي‌هاي آزمايشگاهي و مطالعات انساني نشان دهند فوايد ناشي از مصرف يك دارو بر زيان‌ها و عوارض آن برتري دارد آن فراورده مجوز ورود به بازارهاي دارويي را كسب مي‌كند.

مسوول مركز ثبت و بررسي عوارض ناخواسته دارويي وزارت بهداشت با تاكيد بر ضرورت به خاطر سپردن سابقه هرگونه عارضه دارويي اعم از حساسيت دارويي افزود: بايد حين مراجعه به پزشك و داروساز وي را از سوابق عارضه دارويي مطلع كرد.

دكتر شلويري با بيان اين كه پيش از مصرف يك داروي جديد در رژيم دارويي بايد احتمال ايجاد تداخل دارويي با ساير داروها و يا مكمل‌هاي غذايي و ويتامين‌ها رد شود، يادآور شد: پس از شروع به مصرف هرگونه فرآورده دارويي هر نوع تغييردر وضعيت جسمي يا رواني را بايد به دقت تحت نظر داشت.