دانشمندان هشدار دادند: داروهاي متداول ضد افسردگي مي‌توانند توان توليد مثلي مردان را كاهش دهند.

به گزارش دکتر سلام، اين داروها به مولكولهاي DNA در اسپرم‌ها صدمه مي‌زنند.

بر اساس اين گزارش، مطالعه روي 35 مرد سالم كه از داروي پاروكستين استفاده كردند، نشان داد: به طور متوسط نسبت اسپرم‌هاي آسيب ديده در آنها تنها ظرف چهار هفته از 8/13 درصد قبل از مصرف دارو به 3/30 درصد پس از مصرف آن افزايش يافت.

به گفته متخصصان؛ اين درصد آسيب ديدگي در DNA اسپرم مشكلاتي را براي زوج‌هايي كه تصميم دارند بچه‌دار شوند، بوجود مي‌آورد.

اين پژوهش كه از سوي متخصصان مركز پزشكي كورنل در نيويورك انجام شده، در مجله نيوساينتيست به چاپ رسيده و قرار است طي نشست ماه نوامبر انجمن طب توليد مثلي آمريكا شرح آن ارائه شود.

تحقيقات گروهي از پزشكان كه در سال 2006 انجام شد نيز اين يافته را تاييد مي‌كند.