محققان بر لزوم توجه بیشتر به پیشگیری از سردردهای ناشی از داروهای بیهوشی تاكید كردند.

پژوهشگران كشورمان با بررسی شیوع سردرد پس از بیهوشی عمومی با گازهای استنشاقی اعلام كردند: 7/66 درصد بیماران از سردرد پس از بیهوشی شكایت دارند و میزان آن در مردان از زنان بیشتر است .

به گفته پژوهشگران: با توجه به این بررسی با شناسایی عوامل مستعد كننده و بر طرف كردن آنها ، می توان رضایت‌ مندی بیماران را افزایش و هزینه درمانی را كاهش داد .