بر اساس آمارهاي موجود، زناني كه از قرص‌هاي ضد بارداري استفاده مي‌كنند كمي ديرتر از سايرين يائسه مي‌شوند و حتي امروزه استفاده از قرص‌هاي ضد بارداري به منظور مهار تخمدان، يكي از روش‌هاي درماني در بسياري از بيماري‌هاست.

دكتر هايده سميعي، عضو هيات علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران، در گفت‌وگو با ايسنا ، با بيان اين كه برخي مواقع مانند ايام ماه مبارك رمضان، از قرص‌هاي ضد بارداري به منظور به تعويق انداختن قائدگي استفاده مي‌شود، گفت: زمان شروع استفاده از اين قرص‌ها بسيار مهم است. در صورتي كه شروع استفاده از اين قرص‌ها درست در پيك زماني قاعدگي باشد، از آنجا كه سيكل هورموني نرمالي در بدن انجام شده و تغييراتي را در آندومتر (لايه داخلي رحم) ايجاد كرده،‌ جلوگيري از بروز قاعدگي مشكل مي‌شود.

وي در اين باره ادامه داد: در اين مواقع بايد از دوز بالاتري از قرص‌هاي ضد بارداري استفاده شود. به اين منظور با استفاده از قرص‌هاي با دوز پايين، با نزديك شدن به وعده قاعدگي خونريزي‌هاي پراكنده‌اي صورت مي‌گيرد. در اين زمان نيز مي‌توان با افزايش دوز قرص‌هاي ضدبارداري، اين خونريزي‌هاي پراكنده را كنترل كرد.

اين متخصص زنان و زايمان ادامه داد: براي مهار تخمدان بهتر است از روز پنجم قاعدگي قبل از ماه مبارك رمضان يك بسته قرض ضد بارداري مصرف شود، در نتيجه تخمدان‌ فعاليتي نداشته و رحم در كنترل هورموني كه از خارج وارد بدن شده قرار مي‌گيرد. همچنين بدون ايجاد فاصله زماني، يك بسته قرص ديگر مورد مصرف قرار مي‌گيرد. به اين ترتيب مي‌توان با ادامه قرص‌هاي ضدبارداري از ريزش لايه آندومتر تا زمان مورد نظر جلوگيري كرد.

وي با بيان اينكه خوردن قرص‌هاي اضافه تا روز پاياني ماه مبارك يا زمان مورد نظر بايد ادامه يابد، افزود: پس از آن توصيه مي‌شود به منظور كاهش سطح هورمون در بدن و ريزش لايه آندومتر، مصرف قرص‌ها قطع شود.

دكتر سميعي با بيان اينكه استفاده از قرص‌هاي ضدبارداري به منظور به تعويق انداختن قاعدگي مشكلي را در فرد ايجاد نمي‌كند، افزود: در درمان بسياري از بيماري‌ها مانند بيماي اندومتريوز، به منظور مهار تخمدان از قرص‌هاي ضدبارداري استفاده مي‌شود.

اين متخصص زنان و زايمان در پايان با تاكيد بر اين كه استفاده از قرص‌هاي ضدبارداري هيچ عارضه‌اي ندارد، گفت: با استفاده از اين قرص‌ها، ممكن است سيكل قاعدگي يك تا دو ماه بعد به دليل مهار ايجاد شده در تخمدان، با وقفه انجام شده يا از حالت نظم خارج شود، اما در صورت عدم وجود مشكل زمينه‌اي ديگر، اين حالت رفع مي‌شود.