4631_orig
داروهایی که با  اسم عمومی استاتین ها مشهور هستند از مدت ها پیش برای معالجه بالا بودن چربی خون مورد استفاده قرار میگرفته اند. آتور واستاتین (لیپیتور) و سیم واستاتین از مشهور ترین آنها است. بتازگی بررسی ها بیانگر این است که این داروها میتوانند خطر لخته شدن خون در افراد سالم که عمل جراحی انجام نداده اند را کم کند

مطالعه ای که نتایج آن در 2014 Annual Meeting of the American Academy of Orthopaedic Surgeons  ارائه شده است نشان میدهد که بعد از اعمال جراحی تعویض مفصل، وقتی همراه با داروهای رایج کاهش دهنده لخته خون از استاتین ها هم استفاده شود احتمال بروز لخته به میزان زیادی کاهش میابد.

اعمال جراحی تعویض مفصل بخصوص تعویض مفصل ران و تعویض مفصل زانو در دهه های اخیر بسیار رایج شده اند و سالانه بیش از یک میلیون نفر از این اعمال جراحی سود برده و درد مفصلی آنها از بین رفته و حرکات مفصل آنها بهتر میشود. با این حال عارضه لخته شدن خون بعد از این جراحی ها گرچه کم است ولی میتواند برای بیمار مشکل زا باشد.

در مطالعه ذکر شده تعداد 546 بیمار که برای آنا اعمال جراحی تعویض مفصل ران و زانو انجام شده به مدت 11 ماه پیگیری شدند. سن متوسط بیماران 65.5 سال بوده و 61 درصد از آنها چاق بوده اند. همه بیماران بعد از جراحی از داروهای رایج رقیق کننده خون استفاده کردند. 196 نفر از آنها قبل و بعد از جراحی از داروهای استاتین استفاده کرده بودند. احتمال بروز لخته شدن خون در وریدهای عمقی ساق در بیمارانی که از استاتین استفاده کرده بودند 7.7 درصد و در دیگر بیماران 14.5 درصد بوده است.

این محققان میگویند استفاده از استاتین همراه با داروهای رقیق کننده خون میتواند احتمال بروز لخته شدن خون بعد از اعمال جراحی تعویض مفصل ران و زانو را حدود 48 درصد کاهش دهد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir