به گفته پژوهشگران در آمريكا؛ مصرف خوراكي ويتامين «D» از بروز برخي از انواع عفونتهاي پوستي جلوگيري مي‌كند.

به گفته متخصصان؛ استفاده از مكمل‌هاي خوراكي ويتامين D از بروز عفونتهاي پوستي كه حاصل التهاب پوست يا درماتيت است، پيشگيري مي‌كند.

گفتني است كه درماتيت شايع‌ترين نوع اگزما است.

اين پژوهش كه از سوي محققان دانشگاه كاليفرنيا در سان دي گو انجام گرفته نشان مي‌دهد، ‌ظاهرا مصرف ويتامين D خوراكي نقص سيستم ايمني بدن مبتلايان به اين بيماري پوستي را اصلاح مي‌كند.

اين پژوهش در مجله «آلرژي و ايمونولوژي كلينيكي» منتشر شده است.

محققان گروه اندكي از بيماران مبتلا به انواع خفيف تا شديد درماتيت را تحت آزمايش و بررسي قرار دادند.

درماتيت يك بيماري پوستي مزمن است كه 10 تا 20 درصد كودكان و يك تا سه درصد اشخاص بالغ را مبتلا مي‌كند.

مطالعات قبلي نشان داده است: بروز نارسايي در سيستم ايمني بدن به توان پوست در توليد نوعي چربي پپتيد موسوم به كاتلي سيدين آسيب مي رساند. اين پپتيد در واقع نقش محافظتي در برابر تهاجمات ميكروبي ايفا مي‌كند. در بسياري از بيماريهاي پوستي از جمله اگزما، نارسايي و نقص در كاتلي سيدين با افزايش عفونت ارتباط مستقيم دارد.

نتايج مطالعات نشان داد كه مصرف مكمل ويتامين D به ميزان قابل توجهي توليد اين پپتيد را در پوست بيماران ترغيب مي‌كند. همچنين در پوست معمولي نيز مصرف اين ويتامين توليد كاتلي سيدين را افزايش مي‌دهد.