دبيركل سازمان ملل اعلام كرد: شركت‌هاي بزرگ داروسازي براي سرمايه گذاري بيشتر به منظور تحقيقات در زمينه بيماري مرگبار ايدز به توافق رسيدند.

اين تحقيقات روي روش‌هاي درمان بيماري ناشي از ويروس ايدز و تشخيص بيماري به ويژه در مناطق فقيرتر جهان،‌ متمركز خواهد شد.

بان كي مون،‌ دبير كل سازمان ملل در اين رابطه در بيانيه‌اي اعلام كرد: اين شركت‌ها هم چنين براي سرمايه گذاري در بخش پيشگيري از جمله توليد واكسن و ديگر راه كارهاي پيشگيرانه به توافق رسيده‌اند.

وي در اين بيانيه تاكيد كرد: به رغم موفقيت‌هايي كه در راستاي مقابله با اين بيماري حاصل شده، هنوز اپيدمي اين بيماري ادامه دارد و تنها يك نفر از هر سه فرد نيازمند به داروهاي ضد بازگشت ويروسي در كشورهاي فقير يا كم درآمد مي‌توانند به اين داروها دسترسي پيدا كنند.

خبر اين توافق در نشست بان كي مون با جمعي از مجريان ارشد در شركت‌هاي داروسازي و تشخيص بيماري ايدز اعلام شد.

بان افزود: هر روز در ازاي هر دو نفري كه با داروهاي ضد بازگشت ويروسي تحت درمان قرار مي‌گيرند، پنج نفر ديگر به اين عفونت آلوده مي‌شوند، بنابراين ما هنوز كارهاي زيادي داريم كه بايد انجام دهيم.

يكي از اهداف توسعه هزاره سازمان ملل كه هدف غايي آن به نيمه رساندن نرخ فقر تا سال 2015 است، فراهم كردن امكان دسترسي جهاني به درمان ايدز تا سال 2010 است.

بر اساس آخرين آمار سازمان ملل تا سال 2007 حدود 33 ميليون نفر در جهان آلوده به ويروس اچ آي وي بوده‌اند كه بيشتر آنها نيز ساكن آفريقا هستند.