آدرس و تلفن مراکز تست رايگان ايدز در شهرستان مشهد

برخی از مراجعه کنندگان به مجله پزشکی دکتر سلام درخواست داده بودند تا آدرس و شماره تلفن مراکز آزمایش رایگان ایدز را در شهرهای مختلف منتشر کنیم. در این بخش هموطنان مشهدی می توانند مشخصات مراکز تست ایدز را در مشهد دریافت نمایند.

اگر به دلایلی به بیماری ایدز شک دارید بصورت رایگان آزمایش بدهید.

 

فایل PDF مراکز تست ایدز در مشهد:

مراکز تست ایدز در شهرستان مشهد