پژوهشگران از سودمندی آسپرین و برخی داروهای مسكن در پیشگیری از سرطان سینه خبر می دهند.

به نوشته جدیدترین شماره نشریه پزشكی انستیتو ملی سرطان ، مصرف برخی انواع داروهای مسكن كه به طور رایج برای تخفیف درد تجویز می شوند، احتمال ابتلا به سرطان سینه را در زنان كاهش می دهد.

پژوهشگران با بررسی اطلاعات به دست آمده از 7/2 میلیون زن متوجه شدند مصرف آسپرین خطر بروز سرطان سینه را 13 درصد و مصرف ایبوپروفن این خطر را تا یك پنجم كاهش می دهد.

البته محققان هشدار می دهند ، نتیجه این تحقیق به معنای مصرف خودسرانه داروهای مسكن نیست.