اهمیت شیر مادر در کاهش مرگ و مير نوزادان

 

اگر نوزادان از روز اول از شير مادر تغذيه کنند، ميزان مرگ و مير آن ها بيش از 16 درصد کاهش می يابد که توجه به آن عامل خيلي بزرگي در کاهش مرگ و مير است. اگر تغذيه با شير مادر در ساعات اوليه عمر آغاز شود، 23درصد ميزان مرگ و مير کاهش پيدا مي‌کند. چاقي در ميان نوزاداني که از شيرمادر تغذيه مي‌کنند، خيلي کمتر است. اين نوزادان حتي اگر دراوايل شيرخوارگي کمي چاق شوند، ماندگار نيست و چاقي آنها اصلاح مي‌شود، اما چاقي نوزاداني که شيرمادر نخورده‌اند، قابل اصلاح نيست و متأسفانه چاقي دوران شيرخوارگي تا بزرگسالي ماندگار است.   

در بررسي عوامل مختلفي که ممکن است موجب مرگ و مير نوزاد شود و اين که کدام عامل مي‌تواند مؤثرترين باشد، مشخص شده، با وجود پيشرفت‌هاي گسترده‌اي که در تکنولوژي مربوط به کاهش مرگ نوزادان رخ داده، فقط يک عامل تغذيه با شيرمادر نقش مهمي در کاهش مرگ و مير نوزادان داشته است که همه مطالعات، آن را تأييد کرده‌اند.

 

تغذيه با شيرمادر براي نوزادان نارس کم‌وزن بايد خيلي زود شروع شود

 

«در آمريکا و بسياري کشورهاي پيشرفته به اين نتيجه رسيده‌اند که در رابطه با نوزادان نارس کم‌ وزن نيز تغذيه با شير مادر خيلي زود بايد شروع شود، تا بتوان از مزاياي آن نوزاد را برخوردار کرد»، يکي از فوايد مهم اين شيردهي، جلوگيري از عارضه کوليت نکروزان نوزاد است که بيماري بسيار خطرناک است و غير از اين که مرگ و مير را افزايش مي‌دهد، هزينه‌هاي هنگفتي براي خانواده و کشور در بردارد.

 

در يک مرکز دانشگاهي آمريکا که تغذيه با شير مادر را براي نوزادان نارس کم‌وزن زود شروع کردند، در رشد اين نوازدان در ابعاد مختلف، ارتباط با والدين و کاهش عارضه کوليت نکروزان که در مدت 5سال تنها يک مورد به جراحي منجر شده بود،تأثير بسزايي داشت.

 

هزينه درماني‌ نوزادان نارسي که شيرمادر خورده‌اند، يک چهارم آنها که نخورده‌اند

اين درحاليست که مراکز ديگري که تغديه با شيرمادر را براي اين نوزادان ديرتر شروع کرده‌اند، عارضه کوليت نکروزان به وفور اتفاق افتاده است و در مقايسه هزينه‌هاي درماني نيز مشخص شد، هزينه درماني‌ نوزادان نارسي که با شيرمادر تغذيه شده‌اند، يک سوم تا يک چهارم آنهايي است که يا با شيرمادر تغذيه نشده‌اند و يا ديرتر تغذيه شده‌اند، گزارش شده است.