به گفته مدير درمان دانشگاه علوم پزشکي قزوين، تجويزغيرمنطقي دارو و مصرف خودسرانه آن باعث نارسايي کليه مي‌شود.

دکترعبدالله کشاورز مدير درمان دانشگاه علوم پزشکي قزوين در گفت وگو با ايسنا اظهار کرد: در استان قزوين 300 نفر بيمار دياليزي وجود دارد که در بيمارستانهاي استان تحت پوشش قرار دارند.

وي، تعداد دستگاه‌هاي دياليز در سطح استان را 36 دستگاه اعلام کرد و افزود: به دليل کمبود نيروي انساني و استهلاک دستگاه‌ها دراين بخش اکثر مراکز، با حجم کار بالايي مواجهند که باعث مي‌شود در بعضي مراکز با 4 شيفت کاري خدمت رساني انجام شود.

کشاورز عنوان کرد: مدت زمان استاندارد براي هر بيمار دياليز 4 ساعت است که به دليل شستشوي دستگاه‌ها به کمتر از اين مقدار نيز مي‌رسد.

وي خاطرنشان کرد: در بيمارستانهاي شهرستان آبيک و البرز بخش دياليز وجود ندارد و اين بيماران براي درمان بايد به شهرستان قزوين مراجعه نمايند.

مدير درمان دانشگاه علوم پزشکي قزوين در خصوص مشکلات بيماران پيوندي گفت: اکثر اين بيماران از داروهاي خارجي که گران قيمت هستند استفاده مي‌کنند که اين داروها پوشش بيمه‌اي مناسبي ندارند.

وي تجويزغيرمنطقي دارو از سوي پزشکان و مصرف خود سرانه دارو و عادتهاي بد غذايي را عمده عامل نارسايي کليه عنوان كرد.