خنده

خنده خاصیت های بسیار زیاد و فوق العاده ای برای بدن دارد و بدن را شاداب میکند.بصورت کلی بخواهیم بگوییم خنده برای بدن معجزه است.حتی به افراد مبتلا به سرطان هم میگویند بخندید که شاید معجزه ای در درمان سرطان تان شود.درد بی درمان را میتوان با خنده درمان کرد و ثابت شده که افراد خوش خنده وضعیت سلامت شان بهتر است.

سخت شدن شرایط زندگی های امروزی باعث شده که اکثر افراد جز در موارد خاص کمتر بخندند و از معجزه خنده و اثر شگرف آن بر زندگی غافل شوند.

عبارات “خنده بر هر درد بی درمان دواست” و “بخند تا دنیا به رویت بخندد” را زیاد شنیده اید اما آیا تاکنون به ریشه و اساس این جملات فکرکرده اید؟
خیلی از افراد این عبارات را می شنوند و حتی گاهی به زبان می آورند اما نه تنها از ته دل به آن اعتقادی ندارند بلکه بی ثمر و بیهوده می خوانند، درحالی که اگر کمی دقیقتر نگاه کنید می بینید که آنچنان بیهوده هم چنین عباراتی در زبان ها نیفتاده است.
هرچند که اخیرا جامعه با خنده و خندیدن غریبه شده و دیگر مردم مانند گذشته شاد زندگی نمی کنند اما این ماجرا و غریبگی نباید بیش از این ادامه پیدا کند و همگن باید بدانند بسیاری از مشغله هایشان را به راحتی می توانند تنها با لحظاتی خندیدن کنار بگذارند و از زندگی لذت ببرند.
تاکنون افرادی را دیده اید که با وجود داشتن مشغله های کاری و زندگی همچون شما اما هرگز خم به ابرو نمی آورند و لحظه به لحظه لبخند به لب دارند؟ در مواجهه با چنین افرادی اولین سوالی که به ذهن شما می رسد بدون شک راز خوشحالی و به اصطلاح بیخیالی آن فرد نسبت به تمام مشکلات است که چرا شما نمی توانید اینگونه باشید؟
لذا ضمن مشاوره از روانشناسان راز این لبخند و شادی را به بحث و بررسی گذاشتیم تا شاید راهی برای لبخند بیشتر نسلهای مختلف جامعه باشد.
خنده آچار فرانسه شادی
مژگان نیکنام دکترای روانشناسی شادی، خشم و غم را از هیجان های آدمی دانست و بیان کرد: از آنجا که عمدتا افراد شاد، خنده را به عنوان یکی از الگوهای رفتاری از خود بروز می دهند بنابراین خندیدن یکی از ابزارهای شادی است.
وی درباره این موضوع که چرا امروزه افراد کمتر می خندند، ادامه داد: برای بررسی این مسئله باید ریشه شاد نبودن فرد را در زندگی جستجو کرد چرا که با پیشرفت روز به روز سیستم های مدرن و شهرنشینی، استرس های کاری و زندگی افراد بسیار بیشتر از گذشته شده و به دنبال آن وظایف و مسئولیت های هر فرد بیشتر شده است.
به گفته نیکنام، وظایف سنگین، مدیریت و سپری کردن زندگی روزمره را سخت می کند و این باعث می شود تا فرد حس شادی خود را از دست دهد و درعین ناراضی بودن همیشه کسل باشد و نخندد.
دنیای شما از تصویر ذهنیتان سرچشمه می گیرد
این دکترای روانشناسی با بیان اینکه سیسستم زندگی فرد از جمله عوامل درونی و بیرونی در شاد زیستن فرد بسیار موثر است، اظهار داشت: طبیعتا در اتفاقات منفی زندگی هرگز احساس شادی و خندیدن را نداریم اما این گونه هم نیست که زندگی سراسر اتفاق بد و ناراحت کننده باشد و عمدتا اتفاقات بد بسیار کمتر از اتفاقات خوب رخ می دهد و این تصویر ذهنی ما است که نمی تواند شادی را درک کند و حالت های مختلف را نشان دهد.
نیکنام ادامه داد: بنابراین یکسری از این علت ها به فرد و الگوی زندگی و یکسری دیگر به الگوهای رفتاری موجود در جامعه بر می گردد چرا که درجامعه ما با فرآیندی تحت اصطلاح سرایت خنده روبه رو هستیم و عبارت “افسرده دل افسرده کند انجمنی را ” کاملا درست است.
وی بیان کرد: وقتی جایی می روید که همه افراد حاضر در آن مکان ناراحت و کسل هستند طبیعتا احساس بدی به شما دست می دهد و برعکس اگر جایی روید که همه خوشحال و شاد باشند احساس خوبی خواهید داشت بنابراین یکسری از این احساست را جامعه به ما منتقل می کند و این بحث کاملا علمی است.
به گفته این دکترای روانشناسی، وقتی خمیازه می کشید فرد مقابلتان هم خمیازه می کشد پس این نشان از سلولهای عصبی به نام نرون های آینه ای است که خاص رفتار شما را نشان می دهند.
کلاس هایی که این بار خنده آموزش می دهند
نیکنام با اشاره به کلاسهای خنده درمانی عنوان کرد: در این نوع کلاس ها افراد زیادی نشسته و یک فرد خوش خنده از ته دل خندیدن را شروع می کند و حرفهای بسیار خوشایندی را به زبان می آورد این کار باعث می شود که نرون های آینه ای فعال و فرد احساس هیجان و در نهایت خنده کند.
وی ادامه داد: هرچند که خندیدن به این منوال موقتی است اما فرد یاد می گیرد که کم کم خود را عادت دهد و برای به زیستی بیشتر خود را بازسازی کند.
راز شادزیستن را در خود جستجو کنید
نیکنام با اشاره به اینکه شادزیستی به دنبال به زیستی و به زیستی پیرو تغییر در الگوهای زندگی است، بیان کرد: وقتی از در خانه خارج می شوید اگر به جای دیدن بحران، فحاشی ها و بدبختی ها، احساسات مثبت را در خود القا کنید و آنها را بنگرید درواقع با تغییر الگوهای زیستی توانسته اید، احساس شادی را برای خود به ارمغان آورید.
وی ادامه داد: بسیاری از افراد در اوج خوشبختی (داشتن خانواده سالم و امکانات مادی و معنوی مناسب) احساس شادی نمی کنند در حالیکه برخی دیگر با نداشتن چنین شرایطی بسیار از زندگی خود لذت می برند بنابراین این مسئله کاملا به عوامل درونی فرد بر می گردد که نمی دانند مشکل اصلیشان از کجا آب می خورد.
خنده بر هر درد بی درمان دواست؟
به گفته این دکترای روانشناسی، ضمن اینکه هرفردی باید بازسازی درون خود را آغاز کند جامعه هم باید حس مثبت را به شهروندان خود دهد البته هر جامعه شرایط مثبت و منفی فراوان دارد و مهم این است که یک فرد چه نگرشی نسبت به خود و جامعه اش را اشته باشد.
نیکنام با اشاره به عبارت “خنده بر هر درد بی درمان دواست” اظهار داشت: برای هر مشکل یک راه حل ذهنی و معنوی وجود دارد و وقتی فرد به بن بستی می رسد و حتی راه حلهای مادی پاسخگو نیستند، خنده به عنوان یکی از این راه حلهای ذهنی (حتی به صورت مصنوعی) می تواند موثر باشد.
به گفته وی، اگر هر فردی حس خنده و شادی را درخود پرورش دهد هنگام رویارویی با مشکلات می تواند راحت تر با موضوعات کنار آید درواقع هم حالات روحی بر هیجانات اثرگذاری مستقیم دارد و هم هیجانات بر روی حالات روحی.
این دکترای روانشناسی درباره افرادی که با وجود تمام مشغله و درگیری های روزمره همچنان شاد و خندان هستند، بیان کرد: افراد برون گرا از آنجا که احساسات بیشتری را از خود بروز می دهند، شادتر هستند.اما علاوه بر تیپ شخصیتی، آموزش هایی که فرد بعنوان راهکارهایی برای مقابله با موارد مختلف دیده، در شاد بودن بسیار می تواند موثر باشد.
هرچه بیشتر یادبگیرید بیشتر مشکلات را شکست می دهید
هر فردی در شرایط متفاوت، هیجانات مختلفی را از خود بروز می دهد، نیکنام در این خصوص ادامه داد: وقتی دو نفر را در موقعیت یکسانی قرار دهید طبیعتا به دلیل تیپ شخصیتی و مهارتهایی که هر یک برای مقابله با مسائل پیش می گیرند آن دو از یکدیگر متمایز خواهند شد و الگوهای رفتاری متفاوتی را از خود بروز می دهند.
در نهایت شاد زیستن بسیار مهم است و اساس زندگی بر این اصل قرار دارد، بسیاری از اوقات با زندگی افرادی روبه رو می شویم که هرچند خوشبختی آنها ملکه ذهن ما است اما مشکلاتی در زندگی دارند که حاضر نیستیم لحظه ای به جای آنها باشیم و بالعکس افرادی را که حس می کردیم بیچاره هستند بسیار خوشبخت و شاد زندگی می کنند بنابراین این مسائل همه شادزیستی نسبی است که فرد در درون خود آن را پیدا کرده و در عین تقویتش به بیرون توسعه می دهد.
تنها لبخند و شادی است که می تواند شرایط را به نفع ما در زندگی تغییر دهد و بسیار کوبنده جلوی تمام مشکلات بایستد.
گزارش از محیا معصومی
منبع : باشگاه خبرنگاران جوان