4635_orig
اگر شما هم از کسانی باشید که مجبور هستید هر روز تعداد زیادی قرص و کپسول مصرف کنید میدانید که مدیریت مصرف آنها گاهی خیلی مشکل میشود. بخصوص اگر یک دارو را باید روزی چهار عدد و دیگری را روزی سه عدد و یکی دیگر را روزی دو تا مصرف کنید. اینجا است که یک داروخانه مبتکر راه جدید را ارائه داده است.

اگر در انگلستان زندگی میکنید! نسخه شما میتواند به توسط PillPack در منچستر، نیوهمشایر دریافت شده و آنها به شما یک رول از کیسه های پلاستیکی کوچک میدهند.

درون هر کیسه کوچک داروهایی که باید مصرف کنید قرار گرفته اند و بر روی کیسه، روز و ساعت مصرف داروها و نوع آنها هم ذکر شده است.

این روش بخصوص برای افراد مسنی که داروهای زیادی را مصرف میکنند و توانایی مدیریت دقیق آنها را ندارند میتواند مفید باشد.
منبع-http://www.iranorthoped.ir