Particles Forming Word 'Nano'

جدیدا شیوه ای  برای تزریق انسولین در بیماران دیابتی ابداع شده که در آن بیمار قادر است با استفاده از یک ابزار اولتراسونیک، انسولین را بدون درد به بدن خود تزریق کند. یکی از خوبیهای این ابزار آن است که تزریق هر چند روز یک بار انجام می‌شود در حالی که در شیوه تزریق سوزنی در طی یک روز چند بار باید تزریق انجام شود.  

“ژن گو” از محققان این پروژه می‌گوید: این روش یک گام بزرگ برای تزریق بدون درد انسولین در بیماران دیابتی است تا بتوانند سطح گلوکز خون خود را در مقدار بهینه نگه‌دارند.

در این روش نانوذرات زیست‌سازگار و زیست‌تخریب‌پذیر زیر پوست بیمار تزریق می‌شود. این نانوذرات از جنس پلی‌لاکتیکو گلیکولیک اسید (PLGA) است که در آن با انسولین پر شده‌است.

هر نانوذره PLGA می‌تواند با استفاده از پوسته‌ای از جنس کیتوزان که دارای بار مثبت است پوشانده شود (کیتوزان ماده‌ای زیست‌تخرب‌پذیر بوده که به‌صورت طبیعی در پوسته سخت‌پوستانی نظیر میگو وجود دارد). برخی از نانوذرات PLGA نیز پوسته‌ای از جنس آلژینات بار منفی دارند. زمانی که این دو محلول با هم ترکیب می‌شوند پوسته‌های دارای بار منفی و مثبت به سمت یکدیگر جذب شده و به کمک نیروی الکترواستاتیک تشکیل یک شبکه نانومقیاس می‌دهند. با تزریق این نانوذرات به زیر پوست، این شبکه موجب می‌شود که نانوذرات در کنار یکدیگر باقی بمانند و مانع از پخش آن در سراسر بدن می‌شود.

این نانوذرات دارای ساختار متخلخل هستند بنابراین انسولین به آهستگی از آن خارج می‌شود اما وجود شبکه، مانع از رهایش ناگهانی انسولین خواهد شد. این ساختار می‌تواند به نحوی طراحی شود که مقدار مورد نیاز انسولین برای بدن از این ساختار خارج شود.

بیماران دیابتی نوع یک و دو نیازمند تزریق مقدار زیادی انسولین در طول روز هستند که این تزریقات با درد همراه است. با این روش جدید، انسولین به‌صورت چند روز یک بار به بدن تزریق شده در حالی که قند خون در سطح نرمال نگه داشته می‌شود. یک دستگاه اولتراسونیک می‌تواند موجب تحریک شبکه شده تا رهایش انسولین به آرامی انجام شود. اولتراسونیک با استفاده از ایجاد گاز در زیر پوست، باعث تحریک نانوشبکه برای رهایش انسولین می‌شود.

منبع- خبرنگار علمي باشگاه خبرنگاران،