4641_orig
پژوهشگران در Georgia Tech یک میکروچیپ ریز سونوگرافی به ابعاد 1.4 میلیمتر ساختند. این ابزارکوچک در حقیقت گونه ای مولد امواج ماورای صوت است.

آنها این وسیله را در انتهای یک کاتتر یا یک سیم بلند قرار میدهند و آن را از طریق یکی از رگ های ران بیمار وارد سیستم عروقی وی کرده و در نهایت آن را به عروق کرونر قلب میرسانند. در آنجا با این وسیله میتوان درون این رگ ها را سونوگرافی کرده و انسداد عروق کرونر قلب را تحت بررسی و مطالعه قرار داد.

در میکروچیپ تولید شده هم مولد اشعه فراصوت و هم گیرنده آن وجود دارد. اطلاعات دریافت شده به توسط این میکروچیپ از راه کاتتر یا همان سیمی که وسیله در انتهای آن نصب شده است برای آنالیز به بیرون از بدن ارسال میشود.

با مولد فراصوت این وسیله که در فرکانس 20 مگاهرتز کار میکند میتوان تصاویر سه بعدی سونوگرافی از درون رگ ها تهیه کرد و همچنین اکوکاردیوگرافی درون قلبی را انجام داد. با این وسیله میتوان تصاویری با دقت به مراتب بیشتر از اکوکاردیوگرافی های معمول انجام داد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir