4639_orig
یکی از موارد مهم در عمل سرطان این است که باید حدود بافت سرطانی و بافت سالم را تشخیص داد تا بتوان آن را بطور کلی از بدن خارج کرد. این تعیین و حدود میان بافت سرطانی و سالم معمولا نامعین میباشد.

اینک محققین در دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس یک عینک جدید اختراع کرده اند که جراح با نگاه کردن از طریق آن میتواند این مرز را بهتر مشخص کند.

جراح ابتدا ماده ای به نام ایندوسیانین سبز Indocyanine green را به بیمار تزریق میکند. این ماده به پروتئین های خون متصل میشود. ایندوسیانین وقتی تحت تابش طیف نوری خاصی قرار میگیرد از خود نور فلورسنت منتشر میکند. چون بافت های سرطانی عروق بیشتر و خون بیشتری نسبت به بافت های سالم دارند پس میزان ایندوسیانین بیشتری در آنها جمع شده و در نتیجه وقتی در معرض تابش قرار میگیرند نور فلورسنت بیشتری را هم از خود منتشر خواهند کرد.

عینک مخصوصی که جراج به چشم میزند نوری با طیف خاص را به بافتی که جراح در حین عمل جراحی بر روی آن است میتاباند و بازتابش آن نور از طریق دوربین خاصی جمع شده و پس از تغییر در فرکانس آن نور (به طوری که به توسط چشم جراحی قابل دیدن باشد) تصویر آن را بر روی تصویری دیگری که از طریق یک دوربین نصب شده بر روی عینک از محل جراحی تهیه شد منطبق میشود.

 

 

سپس اطلاعات بر روی یک مانیتوری که بر روی صفحات عینک جراح هستند نشان داده میشود. به این ترتیب جراح نه تنها محل جراحی را میبیند بلکه محل و محدوده بافت سرطانی برای او های لایت شده و از بافت های اطراف متمایز میشود.

منبع-http://www.iranorthoped.ir