يک محقق طب سنتي متعقد است: تحقيقات نشان مي دهد که بسياري از بيماريها با استفاده علمي ، صحيح و مناسب از داروهاي گياهي قابل درمان است.

دکتر زينت بقادوست  در گفت و گو با ايرنا افزود: تحقيقات بسياري از کشورهايي که در زمينه گياه درماني فعاليت گسترده علمي دارند نشان مي دهد که تعداد کثيري از بيماريها از طريق گياه درماني و روشهاي طب سنتي قابل معالجه و درمان است و درواقع طب سنتي با کمترين آثار جانبي براي بيماربا استفاده از گياه درماني روند بهبود را ايجاد مي کند.
اين محقق طب سنتي که دراين زمينه مطالعاتي در ژاپن و ايتاليا داشته گفت: اکنون رويکردپزشکان کشور براي معالجه بيماران با استفاده ازروش طب سنتي و گياه درماني نسبت به گذشته افزايش يافته است.
اين محقق طب سنتي با اشاره به اينکه شمار زيادي ازبيمايهاي انسان به نحوه غذا خوردن و کيفيت غذاي مورد استفاده وي برمي گردد گفت :سبزي خوردن ، سالاد کاهو ، خيار و گوجه فرنگي همراه با روغن زيتون و آبليمو،ماست و نان سبوس دار به ويژه نان سنگک به دليل نقش مهمي که در سلامت جسم انسان دارند بايد در ترکيب غذاي اصلي و سفره هاي غذا قرار گيرند.
دکتربقادوست افزود: آثارمحققين علم تغذيه نشان مي دهد بخش اعظم بيماريها ناشي از بدخوردن و سوء هاضمه ايجاد مي شود و ما در طب سنتي يک راه حل بسيار ساده اي دراين زمينه داريم.
وي به توصيه هاي طب سنتي و مباحث مرتبط دردين اسلام دراين زمينه اشاره کرد و گفت: تمامي اين مباحث بريک نکته کليدي و پايه تاکيد دارد و آن هم اين است که براي ازبين بردن بسياري از بيماري ها بايد تا زماني که به طور واقعي گرسنگي درفرد عارض نشده اقدام به غذا خوردن نکرده و قبل از اينکه کاملا احساس سيري دست دهد ، ازغذا خوردن دست کشيد.
دکتر بقادوست درعين حال گفت: تحقيقات نشان مي دهد که بايد از زياده روي در خوردن گوشت قرمز ،نمک ،چربي و شيريني خودداري شود و در ترکيب غذاها از حبوبات ،گندم ،جو و سبزيجات استفاده و در بين وعده هاي غذايي نيز ميوه مصرف شود.”
اين محقق طب سنتي با بيان اينکه در سالهاي اخير رشته هاي گياه درماني و طب سنتي در دانشگاههاي کشور توسعه يافته و داروهاي گياهي نيز داروخانه ها عرضه مي شود گفت: به رغم اين فعاليت ها، اين رشته همچنان نيازمند معرفي از طريق رسانه هاي عمومي است .
بقادوست خاطرنشان کرد: نکته مهم در طب سنتي و گياه درماني توجه به طول درمان است زيرا طول درمان اکثر داروهاي گياهي نسبت به داروهاي شيميايي بيشتر است و اين امر گاهي از حوصله بيماران خارج است لذا بايد توجه داشت که درمان با داروهاي گياهي گرچه زمان بر است ولي بر خلاف اکثر داروهاي شيميايي فاقد اثرات جانبي است .