4640_orig
کنترل مرتب وضعیت قلب که  هولتر مانیتورینگ نام دارد چندین وقت است که استفاده میشود اما  دستگاه هایی که بدین هدف باید به مریض وصل شوند معمولا حجیم وناراحت کننده هستند.

اکنون یکی از همین دستگاه ها ولی با ابعاد بسیار کوچک به توسط Medtronic ابداع شده به توسط FDA اجازه تولید یافته است.

این وسیله از یک قسمت کوچک که حجم آن کمتر از یک سانتیمتر مکعب بوده و یک سوم یک باطری نیم قلمی است تشکیل شده است و میتوان آن را با یک جراحی سرپایی و از طریق یک شکاف کوچک در زیر پوست در سمت چپ قفسه سینه بیمار قرار داد. اطلاعات جمع آوری شده به توسط این دستگاه از طریق امواج رادیویی به یک دستگاه دیگر که بیمار آن را حمل میکند منتقل میشود و سپس از این دستگاه از طریق شبکه موبایل به مرکز پزشکی منتقل میگردد.

باطری این دستگاه برای سه سال کار میکند و میتواند اطلاعات عملکرد قلب بیمار را بطور ممتد به پزشک ارسال کند. از این دستگاه در بیمارانی که دچار آریتمی یا اختلال در ریتم انقباض قلبی هستند استفاده میشود. این وسیله میتواند اختلال در ضربان قلب را به سرعت تشخیص داده و به پزشک هشدار بفرستد.

منبع-http://www.iranorthoped.ir