عضو هيأت علمي دانشکده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشکي تهران گفت: تحقيقات جديد نشان مي دهد که مصرف استامينوفن با احتمال خطر بروز علائم آسم همراه است.

دکتر ميترا ذولفقاري در گفت‌وگو با ایسنا با بيان اين مطلب افزود: آخرين تحقيقات صورت گرفته حاکي از آن است که مصرف استامينوفن در سال اول تولد با احتمال بروز علائم آسم در کودکان شش تا هفت ساله همراه است.

وي گفت: طبق اين تحقيق که توسط انجمن آسم و آلرژي (ISAAC) صورت گرفت، مشخص شد که ارتباط معني داري بين استفاده از استامينوفن و بروز واکنش‌هاي آلرژي و اگزما در سنين خردسالي وجود دارد.

دکتر ذوالفقاري تصريح کرد: بر اساس همين تحقيق مصرف استامينوفن در سنين بالاي 40 سال نيز خطر بروز علائم آسم را افزايش مي دهد.

وي خاطرنشان کرد: مصرف بي رويه و درازمدت استامينوفن موجب اختلال در عملکرد کليه‌ها و همچنين از کار افتادگي کليه مي شود که بر اساس آمار جهاني از 28 به 55 درصد افزايش يافته است.

دکتر ذوالفقاري با اعلام اينکه مصرف داروهايي همچون استامينوفن نبايد به صورت خود تجويزي باشد افزود: متأسفانه مصرف خودسرانه دارو به خصوص استامينوفن بدون مشورت با پزشک به صورت يک فرهنگ درآمده است که اين امر موجبات بروز چنين واکنش‌هاي آلرژيک را فراهم مي‌كند.

وي در پايان يادآور شد: اميدواريم با اطلاع رساني صحيح در زمينه نحوه مصرف داروها و عدم مصرف خودسرانه شاهد پيشگيري و کاهش علائم آسم باشيم.